Как лесно да сменим повредения водомер

Не търсете инструменти и не запрятайте ръкави за да извършите сами подмяната на некоректно отчитащия разходваната вода водомер. Има си по-интелигентни решения, които не само ще спестят главоболия и тревоги, но същевременно с това ще са съобразени и с предписаните от ВиК дружествата норми за такъв род демонтажни работи. Смяната на водомера може да е наложителна при две основни причини:

 • Водомера отчита повече или по-малко от реалното потребено количество;
 • Настъпил е техническия период на смяна на стария водомер с нов поради моралното му остаряване, което при повечето дружества е с периодичност между 10 и 15 години.

Ето ги основанията, при които се налага да бъде извършена подмяна на водомера с нов, а за основните стъпки, които поне от обща култура е добре да знаете можете да се запознаете тук https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/.

Всеки водопроводчик ли може да сменя водомери

НЕ! Ангажирането с тази отговорна и сериозна задача се възлага на фирми, които имат лиценз от съответното водопроводно дружество. Ако сте обърнали внимание на вашия водомер то това, което ще забележите, че той е пломбиран. За да се избегнат каквито и да било нарушения и злоупотреби доставчиците на вода имат изискване водомерите да бъдат пломбирани, а самите пломби  за водомера са с уникални номера, които не се повтарят. Така, че към вашата партида за вода е фиксирана и номера на пломбата, която гарантира, че вашия водомер е проверен и е законен. Правото да извършват коригиращи, демонтажни,монтажни действия върху водомера работи имат единствено фирми, които притежават съответния лиценз.

Как лицензираните водопроводчици улесняват домакинствата

Много по-лесно и бързо е да се наеме лицензирана фирма, отколкото да минавате по етапен ред през ВиК дружеството, да разнасяте документи, пломби, протоколи и т.нат. Цялата организационна дейност, както и извършването на ремонта е в ръцете на специалисти, които са наясно как се процедира. Вашия ангажимент се свежда единствено до това да наемете лицензираната фирма и да заплатите съответната такса. Всички действия по анализиране на повредата на водомера, съставянето на протокол за демонтаж на стария, фиксиране на номера на пломбата и показанията, както и монтажните работи по новия са от компетенциите на екипа. Така, че от домакинството не се изисква абсолютно нищо като техническо оформление на документалната част на процеса, свързан с подмяната на водомера. А действително онези, които са се сблъсквали с бюрокрацията на фирмите монополисти знаят, че са доста неприятни и свързани с с размотаване от гише на гише. Тази роля вече е присъдена на ВиК фирмите с лиценз, които пестят страшно много време и главоболия на домакинствата, чиито водомери се сменят с нови.

Етапи на услугата СМЯНА НА ВОДОМЕР

Повечето от вас се досещат през какво трябва да преминат за да им бъде сменен водомера, но все пак нека да обобщим етапите, които касаят сметките ви за вода да преминат в един коректен ритъм.нов водомер

 • Спиране на водата от спирателния кран на жилището;
 • Изготвяне на ППП с номер на пломба и текущи показания на ползвания до този момент водомер;
 • Демонтаж на водомера и пломбата, поставяне в специален плик за съхранение;
 • Почистване на щранговете, на които е бил монтиран водомера;
 • Избор на нов водомер (това е процес, който предварително се уточнява със стопаните като обикновено се предлагат две-три алтернативи за утвърдени водомери от ВиК дружеството);
 • Монтаж на избрания водомер;
 • Тестване на работата на новия водомер;
 • Поставяне на нова пломба;
 • Изготвяне на протокол с фиксиран модел, марка, сериен номер на водомера, както и номера на новата пломба.

Независимо, че са доста етапите на извършване на подмяната на стария водомер с нов то един опитен кип не би отделил повече от 30 минути за да се справи с тези ангажименти. Ето как не само, че можете да бъдете напълно спокойни за бъдещите си сметки за вода, но и ангажиментите ви като потребители са сведени до минимум.