Кога се използва метода имплозия при събарянето на сгради

взрив

На много хора им е любопитно как сгради от типа на небостъргачи, силози и всякакви други огромни съоръжения биват съборени като кула от кибритени кутийки. Любопитковците със сигурност са гледали доста от предаванията в едни от най-популярните телевизионни канали, които представят такива огромни проекти. Методите за събаряне на сгради са много, но сред един от най-атрактивните е оказва именно имплозията.

Защо наричат имплозията „драматичен“ метод за разрушаване на сгради

Когато става въпрос огромна сграда да бъде срината със земята е трудно да се разчита камо на тежката механизация, която е позната в тези среди. Да, нейната ефективност наистина е огромна, но не достатъчна за да се извършат демонтажните дейности толкова бързо колкото им се иска на самите заявители на услугата. Ето, че варианта за постигане на максимално ефективни резултати е възможен именно чрез метода имплозия, който по най-драматичния начин може да направи един огромен жилищен блок на малки парченца. За прилагането на тази методика се използват взривни вещества, а логично при прилагането на експлозиви да очакваме нещо, наистина невероятно, феноменално и уникално. Наред обаче с тази еуфория, която мнозина изпитват е важно да се знае, че този вариант на събаряне на сгради е много рисков и се прилага само при конкретни ситуации.

При какви обстоятелства се използва имплозия за разрушаване на постройки

Стана ясно, че имплозията е колкото атрактивен толкова и рисков модел за събарянето на сгради. Но има ситуации, при които тя е наложителна и единственото решение да се справят специалистите с такъв огромен обем от бетон и неговото натрошаване. За да бъдат проведени такива взривни работи, които включват обработка на вертикалните подпори на сградата, предизвикващи разрушаването ѝ отвътре навън, се следват строги правила.Взривяване

  • Имплозия се прилага в градски райони при спазване на регламентите за безопасно третиране на сгради с взривни вещества;
  • Извършва се пълен анализ на структурните технически чертежи от строителния процес на сградата с цел установяване точното място и количеството на взривните вещества;
  • Идентифициране на потенциалните рискове от прах и хвърчащи отломки, които биха могли да причинят сериозни материални щети на близки сгради и да застрашат здравето и живота на хора, попаднали в близост до района на детонацията;
  • Изчисление и определяне на вида на взривните вещества.

Доста атрактивно е да гледаш имплозия на сграда, но съвета на специалистите е да бъдете максимално далеч по време на събитието. Колкото и да прецезиран процеса и да са взети предвид всякакви мерки за безопасност при събарянето на такива огромни сгради винаги има риск нещата да се объркат и да изненадат дори професионалистите с достатъчно опит в бранша.