Кои са важните неща при изграждане на електрическа инсталация?

инсталации

В съвременния живот непрекъснато се използва електричество. За кухнята, банята, спалнята, хола, работното място и всяка една друга дейност, с която се занимаваме безспорно се нуждаем от електроенергия за да задвижим уред, механизъм или устройство. Това прави електрическите инсталации изключително важни при изграждането на сгради. Дори се изготвя предварителен архитектурен проект, в който точно са упоменати местата и вида на кабелите във всяко едно от помещенията. Не е без значение на кого ще поверите изграждане на електрически инсталации в нови сгради или пък подмяната им в стари имоти. От това реално зависи безопасната експлоатация на уредите, които са характерни за всеки един от имотите.

Изграждане на електрически инсталации за бита

Условията на които отговарят ЕЛ системите за бита са различни от тези за индустрията. По принцип в жилищните обекти е необходимо захранването да изгради от двужилни кабели с трето жило. Звучи леко объркващо, но всъщност се касае за това, че основните носят фазата и нулата, а третия е необходим за землението т.е. обезопасяването.

Когато се изграждат електрически битови инсталации това, което е необходимо да се вземе предвид са някои съществени фокусни точки като:

  • Вид и брой на електроуредите, които ще се използват в ежедневието;
  • Необходимост от контакти в банята, терасата, коридора;
  • Натовареност на захранването;
  • Брой токови кръгове на консуматорите – уреди, осветление и т.нат.

Това са изключително важни и решаващи неща, които както вече споменахме се предвиждат още при проектирането на сградите. Когато се касае за обекти, предназначени за жилищни нужди то се предвиждат еднофазни инсталации, а в случай на използване на машини, съоръжения за производство и индустрия инсталациите са по-сложни и са известни като трифазни.

Защо да наемете експертен екип?

изграждане на електрическа инсталация

С това шега не бива. Не всеки майстор с елементарни познания в областта на електричеството може да ви осигури качествено и сигурно изграждане на системата, ремонти, цялостна или частична подмяна на окабеляването в дома ви.

Тъй като спецификата на ел системите са наистина особено важни то това идва да покаже, че нуждата от професионални екеспрети е повече от задължителна. Само екип с нужната подготовка може да реши различни проблеми, които са свързани с:

  • Електрическото табло;
  • Бушоните;
  • Предпазителите;
  • Основните главни кабели за електричеството;
  • Захранването на уредите;
  • Ключовете и контактите.

Приоритетно е изграждането, което да гарантира безопасната експлоатация на системата и уредите. В случай на неправилен монтаж рискувате да си навлечете куп проблеми като токови уреди, невъзможност за захранване на няколко уреда едновременно и други.