Кога и как се изгражда дренаж на строителен обект?

дренаж на къща

Може би ви е попадала информация за това, че при строителство на сгради в определени райони задължително се прави дренаж на основите. Това е особено важна стъпка, която гарантира ефективност по отношение намаляване на риска от проникване на подпочвени или други води в обекта. Главната роля на дренажа е именно в това да се подсигури отводняване и запазване стабилността на сградата. Както знаете водата може да има изключителна разрушителна функция, което на практика да я направи нестабилна и опасна за използване. Повече информация за това какво представлява този строителен етап можете да научите тук https://izkopniuslugi.com/drenaz/. За да споделим накратко кои са приоритетите на дренирането в днешната тема ще изложим съществените особености на изграждането на такъв тип инсталация.

Същност на изграждането на дренажна система

В съвремието не е проблем да се строят сгради в места, където има активни подпочвени води или пък има сериозен риск от наводнения поради близост на имотите до водоеми. Строителните мероприятия могат да бъдат адекватни и съобразени със спецификата на почвите и да бъдат предвидени такива конструктивни съоръжения и системи, които да гарантират стабилността и сигурността на обектите.

Дренажа е точно такъв тип мероприятие, което се предвижда при:

  • Нестабилни почви;
  • Подпочвени води;
  • Региони, при които има чести валежи;
  • Близост на водоеми до сградите и други.

Самите строителни дейности на такъв тип обект още при проектирането на сградите предвиждат съобразно спецификата на почвите използването именно на такъв тип системи. Дренажа подпомага отводняването и намалява риска от проникване на води в приземните части на имота. По този начин се гарантира стабилността и сигурността от използването му.

Разбира се дренажната система е необходимо да бъде изградена от екип с опит. Това е първата ви задача от изпълнението на един проект независимо от неговата функция и натовареност.

Какви отводнителни системи са познати?

дренаж

Има няколко начина да защитите имота си от различни водни активности около него. Главният начин е този, който се отнася именно до това да се положат правилните основи на основния обект и да се подсигури перфектната му хидроизолация. Освен това има и друг тип инсталации за отводняване, които са тип пояси и се поставят допълнително в двора на обекта с оглед именно предотвратяване проникването на вода към вътрешността.

Имайте предвид, че целия този процес е изключително определящ и важен, което изисква да се вземат под внимание някои основни приоритети, които са свързани с:

  • Геоложки проучвания;
  • Изготвяне на предварителен проект;
  • Използване на професионални услуги от екип с опит;
  • Спазване на точните предписания съобразно спецификата на почвите.

Съществено е изпълнението на проекта. Това гаранция, че ще се постигне оптимална сигурност по отношение на осигуряване стабилността и безопасността на сградата. Именно поради това не е важно само да бъде спазена документалната част от изготвянето на дренажния проект, но и да бъдат оптимално ефективни, сигурни и надеждни всички онези действия, които имат отношение към подобряване експлоатационните условия.

Цени на услугите

Няма как да ви дадем конкретна оферта тук и сега. Имайте предвид, че като един от основните етапи, които са свързани със строителните дейности има редица обстоятелства, които следва да се вземат предвид. Точно те играят съществена роля за осигуряването на една разумна и съобразена със спецификата на обекта оферта.

Определящо е да бъдете наясно с това, което предстои да заплатите като извършване на дейност и вложени суровини и материали. Именно поради това ви съветваме, когато планирате такива ремонтни мероприятия да вземете под внимание всички онези аспекти, които имат пряко отношение към сформирането на цената. А тя се изготвя по индивидуална оферта за всеки обект според техническата документация, издадена от проектант.

Izkopniuslugi.com предоставят на клиентите си професионално обслужване на разумни цени.