Защо е важно да използвате услугите на утвърдена счетоводна фирма?

счетоводна фирма

Все повече предприемачи осъзнават факта, че е много по-рентабилно да наемат счетоводна фирма отколкото да назначават на трудов договор такова лице. При малките и средни като обем на работа предприятия това реално се оказва основната форма на водене на финансова отчетност. Но има няколко важни неща, които са от съществено значение за това да можете да приложите висок коефициент на полезност по отношение на избора на такава фирма. Кои са основните аспекти, от които да се ръководите при наемане на външен екип ще споделим в следващите редове. Често се оказва, че когато инвестирате в неподходящата услуга то това се отразява на прогреса на бизнеса ви.

Добри условия з собствениците на малък бизнес

Желанието да стартирате собствен бизнес е решение, което е свързано с много въпроси. Не само, че трябва да направте план, който да носи икономическа изгода. Особен момент още при регистрацията на фирмата ви е да си наемете добър счетоводител. Изборът е по-важен отколкото предполагате. На практика това са лицата, които ще ви съдействат по различни въпроси и ще ви дадат конкретни насоки относно това как да развиете потенциала си, че да не плащате твърде много разходи и освен това да бъдете изрядни пред НАП и НОИ.

Грените решения ще ви струват скъпо, което е водещ мотив преди да наемете счетоводна фирма да проявите нужната отговорност и да направите анализ на онези, които се ползват с висок рейтинг сред клиентите си. За да не вземете грешни решения определено имате нужда от прилагане на следните действия:

 • Проучване;
 • Анализиране;
 • Провеждане на срещи с потенциалните експерти, на които ще се доверите;
 • Избиране на оферти според типа и естеството на работа.

Потенциала, който представят този тип услуги не са малко. Преди всичко наемането на счетоводна фирма зависи от нуждите на компанията ви както и гаранцията за професионално отношение.

Квалификация

Сигурно в хода на проучване ви е направило впечатление, че едни фирми предлагат частично счетоводно обслужване, а при други има пълен обем от дейности с широк обхват. От самата квалификация на екипа на фирмата зависи и какви счетоводни услуги реално се предлагат. Вариантите са такива предвид и самите потребности на бизнеса ви. в случай, че управлявате ЕТ не се нуждаете от някакви експерти по счетоводство, тъй като определено формулата за финансова отчетност тук е еднотипна и наистина дори не толкова опитни счетоводители биха се справили с изготвянето на отчети, подаване на декларации и други документи в съответните институции.

Разбира се по-високото ниво на квалификация и максимален обем от услуги, които са включени в дейността на финансовата къща са причина да платите по-висока тарифа. В случай, че бизнеса ви се дефинира като среден то съветваме да не правите компромис с опита, способностите и уменията на екипа, който работи в тази сфера.

Спазването на регламентирана професионална организация ще ви подсигури:

 • Експертно водене да финансовата отчетност на фирмата ви;
 • Коректно спазване на срокове за подаване на съответните декларации и отчети към НАП и контролните органи;
 • Съдействие при правилно водене на финансите;
 • Съхраняване на договори, документи и книжа, които са пряко свързани със счетоводството на предприятието и други.

Наистина има доста важни неща, които да вземете под внимание, когато се отнася до наемането на счетоводна фирма. Със сигурност професионалното отношение ще се отрази на развитието на бизнеса ви, а съветите, които ще получите биха ви спестили доста разходи.

Основателни са до тук изложените аргументи да потърсите добър екип, който да се ангажира с изпълнение на поставените задачи що се отнася до:

 • Регистрация;
 • Финансова отчетност;
 • Изготвяне на годишни отчети;
 • Назначаване на служители, изготвяне на ведомости за заплати, освобождаване и други;
 • Съдействие при търсене на варианти за финансиране и други.

Добрия счетоводител ще бъде ваш партньор. Той ще се погрижи фирмата ви да работи добре и да бъдат развити идеите ви за по-висок обем работа и приходи. Затова не бива да правите компромис при наемане на външна услуга, която да е гарантирано професионална и експертно ориентирана.

Пакет от услуги и цени

счетоводство

Позаинтересувайте се от набора от услуги, които една финансова фирма може да ви предостави. Още в началото на публикацията споменахме, че има такива екипи, които предлагат базово текущо осчетоводяване както и други, които са с широк обхват на приложение. Според нуждите на вашата фирма можете да реагирате адекватно и да се възползвате от онези, които безспорно са в състояние да допринесат за улеснения режим на вашата работа.

Повечето предприемачи предпочитат да се доверят на такива счетоводни фирми, които разполагат с различни експерти. Това от гледна точка на компетентност е особено важно, тъй като всеки възникнал казус в хода на дейността ви би ли решен.

Разходите, които следва да предвидите за месечна тарифа, която ще заплащате на фирмата за финансови услуги зависят от:

 • Обема на работа;
 • Вид на дейността ви;
 • Пакет от използвани услуги;
 • Колко служители имате назначени във фирмата си и други.

По-добри условия, гъвкавост и адекватност си осигурявате с използването на външна услуга от екип специалисти по различни финансови въпроси.