Има ли смисъл от използването на шапка за комин

шапка за комин

Елементите, които са необходими за изграждането на отоплителната система не се отнасят само и единствено до това да бъдат избрани високоефективни уреди. Освен това основно средство е важно да се погрижите и за димоотвеждането като по този начин ще осигурите по-добри показатели спрямо чистота и свежест на въздуха в помещенията. Наред с кюнците и другите свързващи елементи, които са решаващи за свързването на уреда с комина това, от което се нуждаете са и шапки за комин. Много от потребителите идея си нямат за какво става въпрос затова ви каним да разгледате онлайн предложенията тук https://www.balkanenergy.bg/category/shapki-za-komini.

Каква е ролята им

Това, че се наричат шапки е нарицателно поради това, че що се отнася до ролята на тези аксесоари то тя е аналогична на обичайно използваните от хората за предпазване на главата от студ или слънцегреене. Специфичното при предназначението им е това, че задачата им е да не позволяват горивния процес да бъде нарушен по някакъв начин, а напротив – да бъде подобрен спрямо ефективност и оптимизиране разхода на гориво.

Въпреки, че шапката не е част от вътрешната инсталация то не бива ролята ѝ да бъде пренебрегвана, защото се касае за отличителни качества, гарантиращи оптимално добри условия за работа на уреда, генериращ дим. Защитната функция на аксесоара се отнася до:

 • Намаляване риска от изгасване на пламъка в горелката на уреда;
 • Повишаване нивото на чистота в димоотвода;
 • Не позволява климатични промени като дъжд, вятър, снеговалеж да окажат влияние върху отоплителната инсталация;
 • Предпазва се димоотводната система от попадане на съчки, клони, пера и други замърсявания, които биха причинили пожар;
 • При наличие на шапка не се допуска гнездене на птици върху коминния отвор.

Разбираема е необходимостта от употреба на такова решение, благодарение на което можете да си осигурите оптимална защита и удобство, което да подобри работата на уреда, който използвате за отопление. Но не до тук спира списъка с приложения и роля на шапките, така че продължаваме с информацията, която е решаваща за потребителите, които използват печки, комини, котли и други генериращи дим уреди.

Защо е важно комина да бъде сух

аксесоари

Влагата е изключително пагубна за димоотводната система. Когато пътя, по който се отвежда дима в атмосферата е влажен и мокър то това до голяма степен затруднява ефективното отстраняване на вредните газове. С наличието на шапка върху отвора на комина имате на разположение възможността да си осигурите не просто защита, а ефективно решение, което да ви осигури пълноценна работа на уреда.

Намаляването на риска от образуване на влага и конденз има отношение към:

 • Намаляване на налепите по вътрешността на димоотвода;
 • Бързо отвеждане на газовете и дима в атмосферата;
 • Не се получава така нареченото връщане на дима обратно към уреда, което повишава риска от загасване на пламъка;
 • Не се налага често почистване на кюнците и комина, което изисква време и е свързано с мръсотия и редица неприятности.

Влагата, която може да попадне в комина най-често е предизвикана от снеговалеж или дъжд. Но когато сте предвидили шапка за комина то очевидно е, че тази възможност ще бъде сведена до минимум. А това е обективна причина, че отоплението през зимата ще бъде ефективно и икономично.

Принципи за избор

Както можете да предположите и тук се наблюдават разнообразни варианти. За да се възползвате оптимално от ролята на аксесоарите е добре да имате предвид, че те се класифицират спрямо:

 • Размери;
 • Форма;
 • Уред, с който ще се извършва отопляването;
 • Киселиноустойчивост;
 • Тегло и други.

Ако не можете сами да прецените до колко даден вид шапка е подходяща за вашия комин можете да се консултирате с професионалисти за насоки и съвети, които ще ви бъдат от полза.