Какво е нужно да знаете преди да закупите дискова брана

Дискови брани

Съвременните модели дискови брани, които се предлагат на пазара са сред прикачения инвентар, който се радва но широка популярност сред фермерите. Това, което е впечатляващо при тях е, че са така създадени, че да могат да издържат на сериозно натоварване без значение от типа на обработваните площи. едни от водещите по продажби у нас и на Балканите са mass.bg/брани, а що се отнася до причините и приоритети на бранда и машините за обработка то в днешната публикация ще споделим основните акценти.

Отлични условия за обработка на почвата

Водещото при съвременното земеделие са именно видовете машини и инвентар, които се прилагат за да се подсигури приемлива и относително ефективна среда за развитие на културите. Дисковането или още известно като брануване се провежда със съоръжение, което се състои от определен брой дискове, които при телене се въртят и преминават на определена дълбочина в земния пласт. Процеса е свързан с:

 • Разрохкване на слоя;
 • Отстраняване на плевелите;
 • Аериране на почвата;
 • Значително подобряване качествата на земния слой, в който предстои да се засадят определени култури;
 • Заглаждане след дълбока оран и други.

Съществен е принципа на прилагане на дискова брана във всяка земеделско стопанство. Безспорно лидерството на браните като един от най-съществените видове причакен инвентар е в широко приложение и използване при отглеждането на разнообразни видове селскостопански култури. Затова инвестирането в такива е въпрос на правилна оценка, обосновка и приоритети, които фермерите излагат с оглед за това да си гарантират наистина добра производителност и качество на продукцията.

Какво осигуряват на фермерите качествените дискови брани

брани

На първо място е перспективното използване и много добри условия за вегетация на културите. Качествата на моделите, които ви очакват в каталога на MASS са безкомпромисни по всички показатели. Когато предстои да бъдат взети правилни и ефективни решения относно производителността и качеството на обработки то е показателно, че именно браните от българския производител могат да осигурят най-отлични условия за работа.

Разполагате с:

 • Разнообразие от видове дискови брани;
 • Съоръжения с безупречни качества и здравина;
 • Надеждност и висока производителност;
 • Възможност да спестите от разход на гориво;
 • Адаптивност спрямо спецификата на модела на теглещата машина, с която разполагате;
 • Добра защита от счупване на дисковете при сложни за обработка почви посредством самостоятелното движение на всяко пружинно тяло.

Разбира се интересът се дължи и на това, че продуктовата гама на производителя предоставя на вниманието на стопаните отлични цени, които са поносими и съобразени с възможностите им.