Димоотвод за печки и камини – защо не бива да подценявате избора на елементи за изграждането му

Коляно за димоотвод

Приятно е усещането от горящите дърва в камината и печката. Това е тип отопление, което безспорно ни носи комфорт и уют, романтика и спокойствие. Топлината, която тези уреди носят с присъствието и използването си няма аналог, тъй като топлинната енергия наистина е сред най-мощните средства за осигуряване на ресурс с малко количество гориво. Много икономично и все по-предпочитано е използването на печки и камини, които използват твърдо гориво, пелети или друг вид гориво.

Наред с избора на вариант, който да гарантира топлината и комфорта в дома има и други особености, които е важно да вземете под внимание, когато търсите алтернативен вариант за намаляване на разходите и рентабилност през зимните месеци. За да работят ефективно печки, камини, котли и други уреди се нуждаят от димоотвод, без който не е възможно да бъде осъществен горивния процес. А предложенията на пазара не са малко, което на практика би затруднило избора на димоотвод за печки и камини. В следващите редове ще представим полезна информация, която ще ви позволи да се справите бързо и ефективно с изграждането на този съществен елемент от отоплителната система.

Какво представлява димоотводната система

Може би не сте се замисляли каква е именно ролята на димоотвода и за какво служи. Знаете ли, че всеки имот, независимо от неговия вид и местоположение разполага с изводи, които имат за цел да осигурят път на димните газове. Например в апартаментите в града проектирането на сгради се извършва според строги правила, които задължително включват изграждането на два типа комини – за аспирация и за отоплителни уреди.

Навярно и вие използвате аспиратор и безспорно за отвеждането на парата и миризмата сте свързали с мека тръба уреда и комина. Ако при аспириращата техника е лесно да се сглоби пъчела то малко по-сложно стоят нещата с уреди като печки и камини, при които е необходимо да се вземат предвид някои технически особености и обстоятелства.

Тройник

За да се инсталира и да работи ефективно уред на дърва, пелети, газ, нафта или друг тип гориво е необходимо:

  • Да се изберат правилните елементи за димоотвода;
  • Да се монтират съобразно спецификата на уреда и архитектурата на имота;
  • Да се комбинират съответните детайли така, че да се подобри процеса на изгаряне.

Не е толкова лесно да се купят кюнци и те да бъдат използвани като свързващ елемент осигуряващ отвеждането н димните газове в комина. Има особености, които е добре да бъдат детайлно огледани от професионалист, който да даде съответните насоки за изпълнение и изграждане на димоотвода.

Характеристики на основните елементи

Всеки димоотвод се отличава с индивидуалните си особености. Непосилно е за човек, който си няма никаква представа от такива елементи да закупи и да изгради система, която напълно да отговори на ефективността на работата на уреда. Затова е важно или предварително да се осведомите за това какви са основните видове детайли и за какво служи всеки един от тях или директно да инвестирате в професионална услуга, при която специалистите ще могат да ви гарантират коректно и експертно изграждане на системата за отвеждане на газове, дим и миризма.

Ключови елементи за димоотвода на печки и камини са:

  • Прави кюнци

Характерното за тях е, че са с фиксирана дължина – 50 или 100 см. Съществуват и телескопични, които са 30 см. с опция за удължаване до 50 см.;

  • Ъглови

Ролята им е свързана с това да променят пътя на системата, което улеснява изграждането на пътя на димните газове и подобрява изгарянето на горивото;

  • Ревизионни

Не по-малко важни елементи, които са съществени при ползване на печки и камини, които използват твърдо гориво. С помощта на ревизионните детайли се намалява риска от образуване на конденз както и се улеснява почистването от сажди и налепи, които се образуват във вътрешността на тръбите.

Ако смятате, че няма да се справите сами с инвестиране в подходящи тръби за отвеждане на димните газове за вашата печка или камина то винаги можете да направите консултация със специалист.