Полезна информация за видовете застраховки от Булстрад

застраховане

Много е важно съвременните потребители да осъзнаят необходимостта от доброволните застраховки. Практиката сочи, че само онези със задължителен характер се ползват, а останалите с препоръчителен характер не заинтересоват особено клиентите. А реалната необходимост от подобни действия съществува и едва, когато попаднем в някаква ситуация на безизходица и ни сполети беда осъзнаваме потребността от ползването на застрахователни услуги. Ако сме провокирали интереса ви то тук можете да се запознаете с всички застраховки от Булстрад. Като една от утвърдените и ползващи се с уважение застрахователни компании Булстрад предлага на своите клиенти както основни застрахователни продукти така и специализирани. Към основните можем да причислим всички застраховки, които се отнасят до задължителните автомобилни застраховки Гражданска отговорност, както и всякакви други, които са свързани с моторните превозни средства. Този вид застраховки са известни под общото наименование Автомобилни застраховки.Застраховка

Следващ продукт, който касае имуществото на физическите и юридическите лица е Имущественото застраховане. Освен традиционните рискове, които включват природни бедствия, наводнения, измокряне и злоумишлени действия от трети лица клиентите могат да допълнят и специфични рискове, които да покрият потенциални загуби и повреди на домашно имущество, кражба на ценности и пари.

Селскостопанските застраховки са специална категория продукти, които се представят от Булстрад. При тях спецификата е в това, че се отнасят за всякакви селскостопански дейности, свързани с отглеждането на животни или обработката на различни култури. В основата на този вид застраховане е да се покрият нанесени щети от природни катаклизми  и неблагоприятни условия, включително и заболявания, които могат да причинят частична или цялостна загуба на посевите, заболявания или причиняване на смърт при животните.

Банковите застраховки също са сред препоръчваните от Булстрад. Естеството на покритие, което се предоставя на клиентите е свързано със защита на техните кредити, влогове или други банкови операции, касаещи техните авоари. Това е вид гаранция, че клиентите няма да претърпят финансови загуби, независимо от стабилността на съответната институция, в която се съхраняват парите им както и други последици, които произтичат от тях.

Всички застраховки на Булстрад осигуряват спокойствие и сигурност на клиентите. Затова не бива да бъдат подценявани и пренебрегвани. Това, е не са задължителни не означава, че не са правилно решение за потенциални щети и загуби, които можем да претърпим в нашия бизнес или личен живот. Затова днес толкова много се рекламират и личните застраховки, които пък са насочени към това да си осигурим адекватно и надеждно лечение при редица заболявания, които за жалост НЗОК не покрива със внасяните от нас здравни осигуровки. Всички застраховки от Булстрад и условията за сключване и покритие ви очакват в уеб страницата на застрахователя. Запознайте се и се възползвайте от предложенията.