Кои са причините за регистрация на географски означения?

географски означения

Съгласно Закона за марките и географските означения под термина географски означения се имат предвид наименование за произход както и географско указание. Това са два обекта на интелектуална собственост като първият включва страната, регион, местност на произход на стоката, която е типична за съответното място. Самото географско указание представляват качествата и характеристиките на региона. Реално самото географско означение включва тези два компонента, а именно конкретната зона, в която се произвежда даден продукт или стока и спецификата, която предопределя качествата на крайното изделие.

Кога е необходимо да се защити едно географско означение?

Регистрацията на такъв тип интелектуална собственост е особено важна за производителите в даден регион. То представлява право, което се използва от производители от съответния регион. Обикновено се касае за напитки, храни, изработка на ценни предмети и други.

Важно е да отбележим няколко неща, които касаят географските означения и те са свързани с:

 • Няма фиксиран срок;
 • Действието се прекратява при прекратяването на производството на продукта или стоката в региона;
 • Всеки производител от региона може да задейства процедура по регистрация.

Що се отнася до спазването на самата процесуална рамка е добре да имате предвид, че наистина не са малко нещата, които следва да се изпълнят като изисквания. Затова най-лесно, бързо и допринасящо за това да се спестят главоболия и усилия е именно използването на услуги. А те включват пълен набор от действия, които се отнасят до:

 • Представителство;
 • Регистрация;
 • Представителство в Европейския съюз;
 • Представителство по международен ред;
 • Защита.

Все важни неща, които имат за цел да защитят интелектуалната собственост върху конкретно изделие, което се произвежда в съответния регион. Определящо е да можете да имате сигурност и да черпите дивиденти от труда си. Предвид тези обстоятелства не бива да пренебрегвате начина и възможностите, които ви се предоставят, а да потърсите специалисти, които са компетентни в тази област и могат да ви гарантират отлични условия за регистриране на географски означения.

Особености при регистрация

продукт

Както при всеки тип интелектуална собственост и тук има известни аспекти, които налагат да се използват определени критерии и изисквания за регистрирането на географски означения. Приоритетно разбира се е да наемете юрист, който е напълно наясно със спецификацията на процеса и може да ви осигури пълно обслужване, което обхваща всички онези детайли и процедури, които споменахме по-горе в темата. Изключително важно е да се вземат под внимание стъпките, тъй като от това зависи до каква степен ще можете да отговорите на изискванията за регистрация на географско означение.

Процедурата е свързана с:

 • Издаване на сертификати за качество;
 • Изготвяне на заповеди от съответното централно ведомство;
 • Изготвяне на документи, които се отнасят до границите на географското означение и други.

Изобщо самия процес се характеризира с това, че наистина има защо да се вземат под внимание различни процедури, които са пряко свързани с това да можете да си гарантирате защита на този тип интелектуална собственост. Безспорно най-ефективна е мярката за регистрация в Европейския съюз, която би ви гарантирала и изключителни права относно икономическата изгода, която бихте имали от разпространението на продукта или стоката в съответните страни.

В какво се изразява защитата от нарушения?

Самото регистриране на такъв тип интелектуална собственост цели да се предотврати неправомерната продажба на продукти, които са обект на притежание на конкретен производител от даден регион. Защита от нарушения ви гарантира регистрирането на географско означение и именно предвид това да се подсигури правото ви и да бъдат предявени съответните претенции при неправомерно използване на това е приоритетно да се намеси опитен експерт, който да съдейства за изготвянето на правната рамка както на регистриране така и на защита.

Независимо от това за какъв период от време ще се приложи този тип интелектуална собственост то не пренебрегвайте и не подценявайте спецификата с оглед на това да се гарантира оптимална и сигурна защита на собствеността ви върху географското означение и произхождащата от тях икономическа изгода.