Обърнете внимание на подмяната на водомера. Задължително се обърнете към лицензирана фирма.

водомери

Всяка една сграда, която е построена или е в строеж има задължително изградени електрическа и ВиК инсталации. Това са необходими ресурси, които осигуряват на домакинствата в жилищните площи, както и в работните помещения като цехове, офиси и други, удобства и комфорт. За да се отчитат и плащат сметките към дружествата, осигуряващи тези блага са нужни измервателни уреди. За електрическата енергия това е електромер, а за водата – водомер. Характерно за физическите обекти, както и за онези, които се стопанисват от фирми, учредения и организации е това, че още при самото изграждане се поставят към съответните инсталации измервателните устройства. Те са персонални и касаят разходваната електроенергия и вода на конкретното домакинство или юридическо лице. Друг важен момент е и това, че монтирането на измервателните уреди независимо от това дали са електромер или водомер задължително трябва да бъдат извършени съобразно установени правила.ВиК система

Днес ще се запознаем подробно с това защо е необходимо да се потърси лицензирана компания, която да се ангажира с демонтирането и монтирането на водомер. Както вече уточнихме е отговорност да бъде извършен такъв монтаж от компетентна инстанция, която да е упълномощена от дружеството, предоставящо такава услуга. На първо място ако сте установили, че имате някакъв проблем с водомера, който или не отчита правилно или въобще не работи е нужно да се предприемат съответните действия. Стъпката е свързана с локализиране на обекта, като по този начин ще можете да се ориентирате към представител, който да може да реагира сравнително бързо и да не се забави изпълнението на подмяната. На практика един водомер има живот около десет години. Като се има предвид, че той работи денонощно за да отчита разходената от домакинството вода е напълно в реда на нещата да има и повреди. А водомера може да се повреди по всяко време и това да наложи неговото демонтиране и смяна с нов. И така ако сте столичанин и се оказва, че водомера отчита три пъти повече от обичайно консумираната вода то еча, че вече имате сериозен проблем. потърсете водомери монтаж София в търсачката Гугъл и открийте най-близката до дома ви фирма. Обикновено лицензираните фирми с професионална насоченост ВиК дейности предоставят на своите клиенти пълен пакет от услуги, които да отговорят на техните потребности. Но тъй като се нуждаете от конкретна услуга, която се отнася до демонтирането, монтирането и узаконяването на водомер, то определено  задължително да се свържете с фирма, която има достатъчно опит в таи сфера. Запознайте се с Хидро Старт гр. София. Компанията работи на територията на столицата  и предоставя многообразни ВиК услуги, с които домакинствата могат да бъдат сигурни в качеството на предоставените и извършени водопроводни работи.

Лиценза, който притежава Хидро Старт е основание да бъдете максимално сигурни в това, че вашия водомер ще бъде подменен с нов и това няма да се превърне в сериозен ангажимент от ваша страна. Характерно за смяната на водомера е при поставянето на нов той да отговаря на съответните критерии на ВиК дружеството, в случая „Софийска вода“ АД. За да се подмени един водомер трябва да има основание за това. Както вече споменахме една от честите причини за заявка на такава услуга е, че стопаните на дома установяват плащане на по-високи сметки за вода. Изключително неприятно е да отидете на касата и да се окаже, че дължите повече от обикновено разходваното. Тъй като самото замерване се извършва от специализирани лаборатории и това не е безплатна услуга най-правилното решени е да се свържете с лицензираната фирма, която да направи оглед и анализ на ситуацията, като след установяване на проблем можете да подадете молба към ВиК дружеството за демонтаж и монтаж на нов водомер. Избора на фирма е индивидуален, като отново акцентираме на основното условие, което е компанията, която ще извършва подмяната да е с валиден лиценз за предлагане на такава услуга. Възможностите, които предлага Хидро Старт са за избор на водомер. На пазара се предлагат няколко варианта като има марки и модели, които са препоръчани от ВиК дружеството, осигуряващо питейната вода до домовете на столичани.  Има водомери с дистанционно  отчитане, които са изключително практично за стопаните, тъй като не се ангажират а пускат непознати в дома си за да отчетат разходваното количество вода. Ако изберете такъв водомер то имайте предвид, че е малко по-скъп от обикновените, но пък сами осъзнавате комфорта, който ви осигуряват. Демонтрането и монтирането на новия водомер ще ви струва между 40 и 50 лева като това зависи от цолажа му. В цената са включени абсолютни всички такси и услуги като демонтиране на стария водомер, монтиране на нов, съобразно нуждите и финансовите възможности на домакинството, пломбиране с пломба на Софийска вода АД, узаконяване на вече монтирания водомер( може да има за топла и студена вода), издаване на нужните документи, които задължително придружават едно такова действие. Всъщност с наемането на монтаж на водомерлицензираната фирма Вие си спестявате ходенето по мъките и размотаването от ВиК дружеството до дома си и обратно, и то няколко пъти. Тъй като бюрокрацията е налице във всички институции и монополни дружества и тук ако тръгнете сами да се борите със смяната на вашия водомер ще срещнете не малко трудности.

Възложете тази досадна работа на Хидро Старт и само за час всичко ще бъде свършено професионално и законосъобразно. Вашия ангажимент се ограничава единствено до това да си изберете модел нов водомер и да платите на лицензираната фирма извършената услуга. Абсолютно всички документи, които са нужни за узаконяването на водомера ви ще бъдат изготвени от Хидро Старт и предадени на Софийска вода АД. Професионализмът е основен приоритет за екипа от специалисти, които работят за да удовлетворят всеки клиент. Ако искате гаранция за качество, изпълнение в срок на поетия ангажимент и правилна експлоатация дълги години то знаете къде да търсите правилните експерти по подмяна на водомери. Хидро Старт извършва монтаж на измервателни уреди в новостроящи се сгради, поддръжка и ремонт. Доверете се на над десет години опит в сферата на ВиК услугите за да сте спокойни и вашата система да работи безотказно.